กำหนดการและข้อปฏิบัติการรายงานตัวนิสิตใหม่ รหัส 63 รูปแบบออนไลน์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบแรก)

? กำหนดการรายงานตัว

? ข้อปฏิบัติการรายงานตัว

?  รายงานตัวออนไลน์ได้ที่  เว็บไซต์     https://mis.grad.ku.ac.th/reporttos/th