กำหนดการลงทะเบียนเรียน ปฎิทินการเรียนการสอน และตารางเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

กำหนดการลงทะเบียนเรียน  

ปฎิทินการเรียนการสอน

ตารางเรียน  

? เว็บลงทะเบียนเรียนโครงการภาคพิเศษ   https://sp-regis.ku.ac.th