กำหนดการลงทะเบียนเรียน ปฎิทินการเรียนการสอน และตารางเรียน ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2563

กำหนดการลงทะเบียนเรียน  

ปฎิทินการเรียนการสอน

ตารางเรียน 

? เว็บลงทะเบียนเรียนโครงการภาคพิเศษ   https://sp-regis.ku.ac.th