กำหนดการลงทะเบียนเรียน ปฎิทินการเรียนการสอน และตารางเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

กำหนดการลงทะเบียนเรียน  

ปฎิทินการเรียนการสอน

ตารางเรียน 

? เว็บลงทะเบียนเรียนโครงการภาคพิเศษ   https://sp-regis.ku.ac.th