กำหนดการลงทะเบียนเรียน ปฎิทินการเรียนการสอน และตารางเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

กำหนดการลงทะเบียนเรียน     Animated Gif Update (6)

ปฎิทินการเรียนการสอน

ตารางเรียน     

เว็บลงทะเบียนเรียนโครงการภาคพิเศษ   https://sp-regis.ku.ac.th