ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯและรหัสนิสิตใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสอง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาฯ และรหัสนิสิตใหม่  ภาคพิเศษ

  คณะศึกษาศาสตร์   ประจำภาคต้น   ปีการศึกษา 2563  (รอบสอง)

ขั้นตอนสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (รอบสอง)

ขั้นตอนการกรอกประวัติและรายงานตัวนิสิตใหม่รูปแบบออนไลน์

แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

วิธีการขอรหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (ACCOUNT NONTRI)

รหัสนิสิตใหม่