กำหนดการลงทะเบียนเรียน ปฎิทินการเรียนการสอน และตารางเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา2564

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการเรียนการสอน      

กำหนดการลงทะเบียนเรียน  

ตารางเรียน 

? เว็บลงทะเบียนเรียนโครงการภาคพิเศษ   https://sp-regis.ku.ac.th